Not logged in

Fangerne i Odense 1860

Da der den 1. februar 1860 afholdes folketælling sidder der 100 fanger i Odense Straffeanstalt og to børn der er sønner af indsatte mødre. På denne side kan du læse lidt om nogle af fangerne i straffeanstalten.

Tekst og research Billy Sørensen, socialhistorie.dk 

 Navnet på den indsatte fange   Indsættelses periode Biografisk information Tidslinje
 Mandelige fanger   
Anders Thykær Pedersen 1858-1860Også stavet Thykjærd, Thykjær, Tykjær, Tykjer. Født 28. december 1819 i Ørum sogn. Gift med Maren Hansen, med hvem han drev et husmandsted i Vrigsted sogn. Ved hans anholdelse er han udover husmand, smed og far til tre børn. Bliver dømt ved Bjerre Herreds ekstraretsdom den 1. marts 1858 for tyveri, straffen lyder på to års fængsel i Odense. Løslades 29. marts 1860, hvorefter han tager tilbage til familien i Vrigsted. Døde hos sønnen på Vrigsted mark den 18. april 1894. link
    
 Niels Pedersen 

 1859-1860
 1863-1867
 Flere gange dømt

Født 16. december 1815 i Kolding, han var søn af bødkeren Peder Pedersen Vong og hustruen Mette Marie Nielsdatter. Han er efter sin konfirmation sandsynligvis kommet ud for at tjene, har giftet sig og med hustruen Dorthe Jensdatter fra Taulov Sogn, slået sig ned ved Follerup i Herslev sogn, hvor parret driver et husmandssted og får tre børn. Niels er ikke ud af nogen rig familie, han har mange slægtninge som vandre ind og ud af fattiggården, hans søster bliver også dømt for tyverier. Det er uvist hvornår Niels kriminelle løbebane starter, det vides han i 1859 dømmes til et års tugthus arbejde for tyveri, det var ikke første gang, tidligere har han været dømt til 5x5 dags fængsel, men hvor og hvornår vides ikke. I 1863 er den gal igen, for tyveri og bedrageri dømmes Niels til fire års fængsel i Viborg tugthus. Ved løsladelsen den 1. marts 1867 tog han til Tjele sogn hvor han havde fået plads hos en gårdmand. Det vides ikke hvad der sker med Niels efter 1867. link
    
 Georg Christian/Christoffer Hans Bauer

1858-1860
Flere gange dømt

I 1858 dømmes fattiglemmet Georg Christoffer Hans Bauer for ”tyverier og bedragelige forhold” til to års fængsel, han indsættes i Odense 18. februar, dagen efter hans 34 års fødselsdag. Inden dommen var Georg Bauer blevet straffet tre gange med vand og brød af første nogle dage. Georg blev født i Fredericia 17. februar 1824, han var i 1858 blevet gift og havde en datter, han var tidligere sergent, men efter militærtiden var han enten arbejdsmand eller fattiglem og havde flere gange ophold på Fredericia Fattiggård. Efter to års fængsel løslades Georg Bauer, efterfølgende dømmes han fire gange med fængselsstraffe, udover i Odense havde Georg Bauer også siddet fængslet i Vridsløselille, Viborg og Horsens. Georg Bauer døde den 17. december 1877 af brystsvaghed på Fredericias Fattiggård.

 Link
    
 Marcus/Marius Wolder Wilsøe1859-1860 Det var ikke kun voksne der havnede i 1800'tallets fængsler, den kun 13½ årige Marcus Wolder Wilsøe blev i 1859 idømt et års fængsel for tyverier. Marcus Wilsøe kom fra Rudkøbing, han var søn af en bødkersvend senere sømand og dennes hustru. Marcus Wilsøe blev løsladt 30. juli 1860. Igennem private slægtstræer oplyses det at han døde 1894 i Australien, hvortil han angiveligt skulle være ankommet i 1879.
Link 
    
 Enok Rasmussen1859-1863
Flere gange dømt
Blev 26. februar 1859 indsat i tugthuset for bedrageri, han var før straffet, nogle år finden i 1856 havde han fået et års fængsel i Viborg Tugthus, for tyverier og bedrageri, inden dommen i havde han tidligere været straffet for bedrageri med 2x5 dages fængsel og for "slat opførsel med tvangshuusarbeide". Enok var født i Lunde sogn den 18. september 1819, faren var daglejer og familien næppe særlig rig. Efter løsladelsen går kun et års tid så anholdes Enok igen for bedrageri i 1864, denne gang er straffen 8 års fængsel, han benådes 1871. Den sidste kilde der er fundet om Enok stammer fra januar 1872, da han indsættes i Svendborg arrest for bedrageri, her sidder han til marts måned, den videre skæbne er uvis. Link
    
 Kvindelige fanger   
Ane Jørgine Kristine Jørgensen f. Kohave/Kohauge

 1859-1860
 Flere gange dømt

Født 19. februar 1833 som uægte datter, blev gift med blikkenslager Jørgensen med hvem hun var bosat i Odense. Dømt flere gange for tyverier, blandt andet for at have stjålet fjer i en dyne.
Blev fotograferet af politiet i Odense, findes i bogen Forbryderbilleder 1867-1870.

 link
    
Ane Vita Madsen

 1854-1861
 Flere gange dømt

Født ca. 1790 i Hårby sogn, gift med skomageren Gotfred Kristensen, f. ca. 1758. Hun og manden levede som almisselem de sidste år af mandens liv. Efter mandens død dukker hun i folketællingen 1850 første gang op i Odense Straffeanstalt. I 1854 dømmes hun for tyveri til at afsone i Odense Straffeanstalt på "kongens naade" (livstid), hun benådes dog i 1861. Hun kommer hjem til Hårby hvor hun flytter ind på fattiggården og dør den 29. maj 1873 i en alder af 80 år. link
   
    
    

 

 

Find selv dine kriminelle aner på Danish Family Search

På Danish Family Search er vi i gang med at indekser protokollerne fra blandt andet Horsens, Viborg og Odense straffe- og tugthuse. Læs på denne oversigt mere om hvad der allerede er indekseret.

 

Denne side er seneste opdateret 24. august 2018.

 

Kort biografier over fanger indsat i Odense Straffeanstalt ved folketællingen 1860. fanger, tugthus, lemmer, fængsel, straf, tyveri, bøde, dom, domsfældelse, bekendtgørelse