Not logged in
Overview / Ålborg / Hindsted / Døstrup parish / Other Sources / Lokal administration
 Archive CreatorTypeNameFromToNo. of PagesRecorded NamesDataentry CompleteRegister Dataentry
123
Page size:
 229 items in 3 pages
Lindenborg GodsForpagtningskontrakt ang. Lindenborg      
Lindenborg GodsForpagtningskontrakt ang. Lindenborg      
Lindenborg GodsForpagtningskontrakt vedr. grevskabets hovedgårde      
Lindenborg GodsForpagtningskontrakt vedr. grevskabets hovedgårde      
Lindenborg GodsRegister til hoved- og afskrivningsbøger      
Lindenborg GodsDokumenter vedr. separation, umyndighed og alimentation      
Lundbæk GodsHoved- og kassebog      
Lundbæk GodsOverformynderiregnskaber med bilag      
Lundbæk GodsForskellige dokumenter      
Nørlund GodsAdkomstdokumenter mv.      
Nørlund GodsMatrikelsager, udskiftning og udstykning      
Nørlund GodsMatrikelsager, udskiftning og udstykning      
Nørlund GodsLandmålingsforretning over Binderup Sogn      
Nørlund GodsAlfabetisk register til fæsteprotokol      
Nørlund GodsFæste- og hoverivæsen samt lejeforhold      
Nørlund GodsHoveriprotokol      
Nørlund GodsHoveriprotokol      
Ovegård GodsForskelligt      
Overgård GodsSkøder og pantebreve      
Overgård GodsKopi af akter ang. salg af jord      
Overgård GodsUdskiftninger og landmålingsforretninger      
Overgård GodsUdskiftninger og landmålingsforretninger      
Overgård GodsForskelligt      
Store Restrup GodsUdskrift af landmålingsforretning      
Store Restrup GodsArealberegning i anledning af udstykning      
Store Restrup GodsRegister til fæsteprotokol      
Store Restrup GodsNavneregister til fæstebreve      
Store Restrup GodsHoveriprotokol      
Store Restrup GodsHoveriprotokol      
Randrup GodsHoved- og kassebog      
Randrup GodsSkiftedesignationer      
Randrup GodsRegister til skiftedesignationer      
Store Restrup GodsReversaler og papirsbreve      
Store Restrup GodsReversaler og papirsbreve      
Store Restrup GodsSekvestrationsforretninger      
Rødslet GodsAfskrivningsprotokol      
Rødslet GodsSkifte- og overformynderidokumenter      
Rødslet GodsRegister til afskrivningsprotokol      
Rødslet GodsSkifte- og overformynderidokumenter      
Torstedlund GodsHoveriprotokol      
Torstedlund GodsHoveriprotokol      
Torstedlund GodsForskellige dokumenter      
Vang GodsForskellige dokumenter      
Vang GodsSkifte- og overformynderidokumenter      
Viffertsholm GodsForskelligt      
Villestrup GodsDiverse sager      
Visborggård GodsAdkomstbreve      
Visborggård GodsFæsteløfteprotokol      
Visborggård GodsRegister til fæsteprotokol      
Volstrup Gods (Gislum Herred)Skøder, kgl. bevillinger og pantebreve      
Volstrup Gods (Gislum Herred)Forskelligt      
Sebberkloster GodsAdkomstbreve      
Sebberkloster GodsStamtavlesager      
Sebberkloster GodsForskelligt vedr. Kyø      
Sebberkloster GodsForskelligt vedr. Skivehus      
Sebberkloster GodsRegister til fæsteprotokol      
Sebberkloster GodsFæstevæsen      
Sebberkloster GodsUdskrift af landmålingsmatriklen      
Sebberkloster GodsMilitærvæsen      
Rørbæk GodsarkivRørbæk Gods - Register til fæsteprotokol      
Bjørnsholm GodsForskellige sager      
Bygholm GodsForhandlingsprotokol      
Bygholm GodsHoveriprotokol      
Gudumlund GodsSkøde, købe- og forpagtningskontrakter m.m.      
Gudumlund GodsHovedbog      
Gudumlund GodsLønningsprotokol      
Gudumlund GodsAkkordbog      
Halkær GodsFæstebrev      
Hessel Gods (Gislum herred)Forskellige sager      
Klarupgård GodsSkøde og retsakter      
Kongstedlund GodsRegister til fæsteprotokol      
Kongstedlund GodsHoved- og kassebog      
Kongstedlund GodsForskellige dokumenter      
Langholt GodsSkifte- og overformynderidokumenter      
Lindenborg GodsMatrikler og hartkornspecifikationer      
Lindenborg GodsMatrikler og hartkornspecifikationer      
Lindenborg GodsIndstillinger og fæsteløfter      
Lindenborg GodsIndstillinger og fæsteløfter      
Lindenborg GodsDokumenter vedr. arvefæste      
Nørlund GodsForskellige sager1480 - 1824     
Nørlund GodsForskellige sager1480 - 1824     
Havnø GodsReversaler og adkomstbreve1541 - 1842     
Torstedlund GodsPapirsbreve og skøder1643 Skøder - 1745 Skøder     
Lindenborg GodsRegister til fæsteprotokol1685 - 1718     
Lindenborg GodsRegister til fæsteprotokol1689 - 1703     
Buderupholm GodsDokumenter vedr. opmåling og udskiftning1712 - 1855     
Buderupholm GodsDokumenter vedr. opmåling og udskiftning1712 - 1855     
Lindenborg GodsDiverse dokumenter vedr. stutterivæsen m.m.1712 - 1870     
Lindenborg GodsDiverse dokumenter vedr. stutterivæsen m.m.1712 - 1870     
Lindenborg GodsHoved- og afskrivningsbøger1719 - 1747     
Dalsgård GodsSkatte- og landgilde, kvitteringsbog1719 - 1759     
Dalsgård GodsSkatte- og landgilde, kvitteringsbog1719 - 1759     
Lindenborg GodsRegister til fæsteprotokol1719 - 1769     
Gudumlund GodsRegister til fæsteprotokol1719 - 1807     
Nørlund GodsRegister til fæsteprotokol1719 - 1833     
Lindenborg GodsIndstillinger og resolutioner1720 - 1739     
Torstedlund GodsRegister til fæsteprotokol1722 - 1777     
Bjørnkjær GodsRegister til fæsteprotokol for Bjørnkærs og Kettrups gods1729 - 1812     
Refsnæs GodsDiverse dokumenter1731 - 1800     
Visborggård GodsSkatter, afgifter og regnskabsvæsen1731 - 1824     
Genealogy research in 'Døstrup parish, Hindsted, Ålborg'? This is your link to the past. Census data, Churchbooks, military levy rolls, search facilities, family lists and map of Døstrup parish, Hindsted, Ålborg - Eveything is here. danish parish, danish parish list, danish parish, danish genealogy search, parish genealogy research, danish genealogy, Døstrup parish, Hindsted, Ålborg, Døstrup parish genealogy, Døstrup parish search, Døstrup parish genealogy research, danish genealogy, family genealogy, family search, familysearch catalog, familysearch indexing, family search records