Not logged in
Overview / København / København (Staden) / De Døves Menighed / Other Sources / Cancellier
 Archive CreatorTypeNameFromToNo. of PagesRecorded NamesDataentry CompleteRegister Dataentry
Page size:
 14627 items in 147 pages
Danske KancelliKronologisk brevfortegnelse      
Danske KancelliKoncepter og indlæg til Fynske registre      
Danske KancelliKoncepter og indlæg til Norske registre      
Danske KancelliKoncepter og indlæg til Sjællandske tegnelser      
Danske KancelliAlfabetisk register over naturalisationspatenterne (1776 - 1847)      
Danske KancelliRegister til Testamenter (1900 - 1950)      
Danske KancelliFolioregistratur 250: Afregninger (1980 - 1980)      
Danske KancelliBeretninger og koncepter vedr. deputeredes rejser (1803 - 1829)      
Danske KancelliBeretninger og koncepter vedr. deputeredes rejser (1803 - 1829)      
Danske KancelliEkstrakt af russiske acta      
Danske KancelliKoncepter og indlæg til russiske acta      
Danske KancelliKoncept til register til Svenske akter      
Danske KancelliSvenske indlæg      
Danske KancelliEkstrakter af svenske acta      
Danske KancelliInstruksbog og udenlandssager i almindelighed, undtagen svenske og russiske      
Danske KancelliKoncepter og indlæg til instruxbog 1613-69, samt indlæg til ikke indførte ekspeditioner      
Danske KancelliTyske akter      
Danske KancelliEngelske acta      
Danske KancelliFranske acta      
Danske KancelliHollandske sager      
Danske KancelliPolske akter      
Danske KancelliSpanske acta      
Danske KancelliKopibog i udenlandske sager      
Danske KancelliTegnelsesbog      
Danske KancelliKoncepter til åbne breve og missiver      
Danske KancelliUindførte koncepter til åbne breve og missiver      
Danske KancelliKopier af og koncepter til missiver, anordninger og kundgørelser for alle lande      
Danske KancelliEkstrakter, kopier og koncepter af missiver og åbne breve      
Danske KancelliEkstrakter og kopier af åbne breve og missiver for alle lande      
Danske KancelliPantebog litr. A (nr. 1)      
Danske KancelliKoncepter til pantebogen      
Danske KancelliFrederik 1.s tegnelsesbog for alle Lande      
Danske KancelliFrederik 1.s tegnelsesbog for alle Lande      
Danske KancelliTegnelser over alle Lande nr. I      
Danske KancelliKoncepter til missiver      
Danske KancelliUindførte koncepter til åbne breve og missiver      
Danske KancelliNorske indlæg til registranterne samt norske henlagte sager Bohus len vedr.      
Danske KancelliBesigtelser og andre indlæg til skøder og mageskifter      
Danske KancelliBesigtelser og andre indlæg til skøder og mageskifter      
Danske KancelliNorske indlæg til registranterne samt norske henlagte sager Bohus len vedrørende      
Danske KancelliNorske indlæg til registranterne samt norske henlagte sager Bohus len vedrørende      
Danske KancelliRegister til Registre og tegnelser for Rigsrådet      
Danske KancelliRegistre og tegnelser for Rigsrådet      
Danske KancelliKoncepter til Fynske og Smålandske tegnelser      
Danske KancelliRegister til Registre og tegnelser for Rigsrådet      
Danske KancelliEkstraktfortegnelser over besigtelser på gods mageskiftet mellem kongen og adelen      
Danske KancelliKoncepter til Norske tegnelser vedr. Bohuslen og Færøerne      
Danske KancelliIndlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland      
Danske KancelliRegister til Adskillige Bestillinger Nr.2      
Danske KancelliBesigtelser og andre indlæg til skøder og mageskifter      
Danske KancelliFortegnelse over civile læger      
Danske KancelliFrederik 1.s Norske Registre      
Danske KancelliAlfabetisk register til de fra 3. (norske) departement udgående breve      
Danske KancelliKoncepter og indlæg til Vestindiske sager      
Danske KancelliDiverse kongelige ekspeditioner det Ostindiske Kompagni vedkommende      
Danske KancelliClaus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den forgyldte stol'      
Danske KancelliClaus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den forgyldte stol'      
Danske KancelliÅbne breve for 3. Departement      
Danske KancelliMissiver for 3. Departement      
Danske KancelliRegister til Åbne breve for 3. Departement      
Danske KancelliRegister til Missiver for 3. Departement      
Danske KancelliNorske supplikker      
Danske KancelliRegister til Norske supplikker      
Danske KancelliFortegnelser over mageskifter med forklaring på, hvad kongen og kronen derved har vundet eller tabt      
Danske KancelliRostjenestetakseringer på adelen      
Danske KancelliRostjenestetakseringer på adelen      
Danske KancelliMønstringsruller over borgerskabet      
Danske KancelliKgl. pante- og gældsbreve i original og kopi, indsendte i h.t. kgl. ordre af 1587 15. juli      
Danske KancelliFortegnelser på kronens gejstlige gods, indsendte af lensmændene i h.t. kgl. missive af 1590 28. dec      
Danske KancelliDesignationer og afregninger over borgernes og bøndernes udgifter til krigsfolkets underholdning, in      
Danske KancelliFortegnelser på hovedskatten af gejstlligheden i Sjællands Stift iflg. Kgl. missive af 1645 6. maj,      
Danske KancelliDesignationer på jordegne bønder og deres landgilde, indsendte af lensmanden på Bornholm i henhold t      
Danske KancelliDesignationer på jordegne bønder og deres landgilde, indsendte af lensmanden på Bornholm i henhold t      
Danske KancelliJordebøger afleverede til kommissarierne for rostjenestens taksering i henhold til kgl. missive af 1      
Danske KancelliIndberetninger med bilag ang. præsternes indkomster indsendte i henhold til kgl. missive af 1648 7.      
Danske KancelliDesignationer på gårde og bol indsendte fra sognekaldene i Vendelbo stift      
Danske KancelliDesignationer på gårde og bol indsendte fra sognekaldene i Vendelbo stift      
Danske KancelliKoncepter og indlæg til forsikringsbreve for ydet forstrækning af adel, gejstlighed, borgerskab, bøn      
Danske KancelliRegisterbøger på tiender til bortfæstelse i Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter      
Danske KancelliRegisterbøger på tiender til bortfæstelse i Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter      
Danske KancelliThiende Bogh      
Danske KancelliKoncepter til tiendebogen 1591-1647      
Danske KancelliFæstebreve på tiender indsendte til kongelig stadsfæstelse      
Danske KancelliPantebog 2      
Danske KancelliPantebog 2      
Danske KancelliEkstraktfortegnelse over pantebreve til adelen og til borgerstanden      
Danske KancelliKoncepter til ekstrakt og alfabetisk register over pantebreve indførte i pantebog 2      
Danske KancelliPantebog 3      
Danske KancelliFortegnelse over pantebreve med tilhørende bilag indførte i pantebog 3      
Danske KancelliRegistrant over kongelige søpas      
Danske KancelliFortegnelse over udfærdigede sø- og andre pas samt tilladelse til at lægge ind gennem bommen      
Danske KancelliDiverse kongelige ekspeditioner det Ostindiske Kompagni vedkommende      
Danske KancelliRestancelister for Danmark, Hertugdømmerne og Norge, indsendte fra Rentekammeret      
Danske KancelliStatholderordrer ang. udfærdigelsen af restsedler for militærpersoner      
Danske KancelliIndlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Færøerne, Island og Grønland)      
Danske KancelliFortegnelser over bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende      
Danske KancelliKopibog for bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende      
Danske KancelliRegister til kopibog for bestallinger vedr. militien      
Danske KancelliNorske henlagte sager vedr. Bohuslen      
Danske KancelliNorske henlagte sager vedr. Bohuslen      
Genealogy research in 'De Døves Menighed, København (Staden), København'? This is your link to the past. Census data, Churchbooks, military levy rolls, search facilities, family lists and map of De Døves Menighed, København (Staden), København - Eveything is here. danish parish, danish parish list, danish parish, danish genealogy search, parish genealogy research, danish genealogy, De Døves Menighed, København (Staden), København, De Døves Menighed genealogy, De Døves Menighed search, De Døves Menighed genealogy research, danish genealogy, family genealogy, family search, familysearch catalog, familysearch indexing, family search records