Not logged in

Persondataloven og fremvisning af oplysninger på nulevende personer


Behandling af oplysninger i forbindelse med slægtsforskning må som udgangspunkt kun finde sted, hvis reglerne i persondataloven overholdes. Når en slægtsforsker laver en fortegnelse over personer eksempelvis i form af et familietræ, foretages der en behandling af personoplysninger. Udtrykket 'behandling' bruges som en samlet betegnelse for alle former for håndtering af personoplysninger, f.eks. registrering, opbevaring, systematisering og videregivelse.
Persondataloven gælder ikke for personers håndtering af oplysninger i forbindelse med udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter. Sålænge slægtsforskning foretages som en privat aktivitet, falder det udenfor persondatalovens område, f.eks. hvis en person alene forsker i slægt for sin egen interesses skyld som en almindelig fritidsaktivitet. Hvis der videregives oplysninger til en bredere kreds, kan aktiviteten ikke siges at være af rent privat karakter.
Videregivelse af oplysningerne til personer indenfor slægten vil ikke være en videregivelse til en bredere kreds - og slægtsforskerens behandling af personoplysninger vil derfor ikke være omfattet af persondataloven. Det er endvidere Datatilsynets opfattelse, at eksempelvis et familietræ med ganske ufølsomme (banale) oplysninger såsom navne, fødsels og dødsår kan offentliggøres på internettet uden samtykke. Læs mere på https://www.datatilsynet.dk/borger/slaegtsforskning

For at kunne fremvise poster med indtastede navne der kan indeholde nulevende personer, skal du følgende:


1. Være registreret bruger af DFS.

2. Erkende at alle søgninger og fremvisninger af personer fundet på Danish Family Search foretages som en ren privat aktivitet i forbindelse med egen eller familiemæssig slægtsforskning.

3. Erkende at oplysninger fundet på DFS kan være omfattet af persondataloven, og offentliggørelse af personoplysninger for levende personer kan kræve samtykke fra de registrerede personer.

 


Hvis man ikke er registreret bruger og har accepteret betingelserne for brugen af DFS, vil navne på personer født efter 1908 ikke blive fremvist.

 

DFS har ingen brugerbetaling og der er ingen mulighed eller krav om betaling af nogen art. Medlemskontoen er gratis og vi sælger ikke dine oplysninger til andre.

Men DFS skal overholde loven, og derfor skal man være logget ind for at kunne se personer født efter 1908.