Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / Tydning af Udsætterprotokol nr 297 --- LØST
 
Jan Hedegaard Skov
5 Jun 2023 - 09:26
Headline

Hej,

Er der en som kan tyde resten af denne udsætter protokol https://www.danishfamilysearch.dk/sogn578/churchbook/sogn578/churchlisting338640/opslag22158188

og rette mine fejl.

 

Jeg har følgende;

No. 297 Pige-barnet Anne Christine

Født den 6 Octb. 1813 under No 750 og døbt 9 s.m.

udfattet den 16 octb 1813 No 745

Første Spalte;

I Gaar Lod i Ber?? F??et i P?? V??gade var ??, og at haves ?? Der  ?? som Barnets Fader Att?? ?? at tege sig af dette og ??tte det til en ?? hos Pa??. Ved ??. Meddelt ?? en Seddel at Barnet ?? flyttes død. 1817, d 29 Marts udtagen.

Anden spalte;

Udleveret efter Begiering til Moderen Lovise Bowitz, i Lille Amagergade No 328, paa Qvusten til Gaarden. 1815 den 5 Juni anledes fra Insp?? Bahen dem at Moderen til mere Barn var kommet paa Hospitalet – at Barnet ei tillige Kunde modtages, og at Fattigvæsenet har taget sig af Moderen. Og efter en Seddel fra Agent Weibel vil Fattigvæsenet tage sig af Barnet, naar det er holder hvad ??betaler for samme. Efter en seenere Udladelse af Agent Weibel kunde Fattigvæsenet ei tage sig af Barnet ?? foregaaende Correspondance ?? S??. 1816 den 29 April indfandt sig Jens Woested, tjenende i Sundbye Øster hos Gaardmand Anders Jensen og tilkiente gav, at Moderen til ?? Barn var #

 

Som det ses havde meget svær ved første spalte, men den anden gik bedre.

På forhånd Tak

Jan