Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / Hjælp til tydning
 
Frederik Møller
19 May 2022 - 16:18
Headline

Meget gerne hjælp til tydning af denne:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123145,21659137

 
Claus Reinholdt
19 May 2022 - 17:22:54
Svar: Hjælp til tydning
Ansøgning om Erindringsmedalje 1848-1850.

Spørgsmaal & Svar.

Hvad er Deres fulde Navn?
Peder Bertelsen.

Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?
29" Marts 1826.

I hvilket Aar har De deeltaget i Krigen?
1849-50.

Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang?
2" Forst. Batl. og 2" Res. Batl.

Ved hvilket Compagni, Escadron eller Batteri stod De?
1" Comp.

Hvilket Numer havde De?
No. 236.

Fra og til hvilken Dag var De tjenestegørende?
den 15" Maj 1849 - 15" Fbr. 1851.

Tjente De som Menig eller Befalingsmand?
Menig.

Blev De saaret i Krigen? Naar?
Nej!

Har De ligget paa Lazareth? Paa hvilket?
Nej!

Blev De fangen i Krigen? Naar og hvor?
Nej!

Har De Pension eller Invalidforsørgelse? Hvilket Numer har Deres Pensionsbrev?
Nej!

Er De Medlem af "De danske Vaabenbrødres Selskab"? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket Numer staaer De?
Nej!

Hvilken er Deres nuværende Stilling?
Landmand.

Hvor har De nu Bopæl? (Hvis De ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet).
Sejstrup By - Hunderup Sogn - Ribe Herred og Amt.

Hvilken er Deres nuværende Adresse?
Landmand Peder Bertelsen - Sejstrup - Gredsted St. pr. Ribe.

---

Berettiget
JNielsen
 
Frederik Møller
19 May 2022 - 17:36:35
Svar: Hjælp til tydning
 
Claus Reinholdt
19 May 2022 - 18:50:45
Svar: Hjælp til tydning
Ansøgning om Erindringsmedalje 1848-1850.

Spørgsmaal & Svar.

Hvad er Deres fulde Navn?
Ole Christensen (Rogenstrup)

Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?
5' Februar 1818

I hvilket Aar har De deeltaget i Krigen?
i 1848-49-50

Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang?
Infanteriet.

Ved hvilket Compagni, Escadron eller Batteri stod De?
i 1848 ved 4' Compagnie, 4' Reserve Infanterie Bataillon, i 49 og 50 ved 3' Comp. 5 Reserve Inf. Btll.

Hvilket Numer havde De?
131 og 75.

Fra og til hvilken Dag var De tjenestegørende?
{Ko}rt/{Læ}rt? 1840, indkaldt og mødte 1ste Maj 1848, sidst hjemforlovet 13' Februar 1851.

Tjente De som Menig eller Befalingsmand?
Som Menig

Blev De saaret i Krigen? Naar?
Nej

Har De ligget paa Lazareth? Paa hvilket?
Nej!

Blev De fangen i Krigen? Naar og hvor?
Nej!

Har De Pension eller Invalidforsørgelse? Hvilket Numer har Deres Pensionsbrev?
Nej!

Er De Medlem af "De danske Vaabenbrødres Selskab"? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket Numer staaer De?
Nej!

Hvilken er Deres nuværende Stilling?
Gaardmand

Hvor har De nu Bopæl? (Hvis De ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet).
i Viborg Amt, Nørbjerg Herred, Varde Sogn og By.

Hvilken er Deres nuværende Adresse?
Varde pr. Viborg

---

B
  F