Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / Hjælp til tydning
 
Frederik Møller
16 May 2022 - 19:31
Headline

Håber billedet kan ses. Nogen der kan tyde hvad der står i teksten?

 
Claus Reinholdt
17 May 2022 - 00:40:06
Svar: Hjælp til tydning
Lokale Efterretninger.
.
Lemvig, 10. Januar.
Viborg Overretsdom. Proprietær
C. Olsen af Øster Tang i Gudum Sogn
(Overretssagfører Jørgensen) k(on)tr(a) Sadelmager
Thomsen Møller af Gudum som Værge for
sin umyndige Datter Madsine Møller (Justits-
raad Nechelmann, befalet). Citanten paaanker
en inden (dvs. inden for) Skodborg-Vandfuld Herreders Politiret
den 28. Maj f(orrige) A(ar) afsagt Dom i en af ham
mod Indstævnte anlagt Tyendesag. Ved
bemeldte Dom blev Indstævnte frifunden for
Citantens Tiltale, og Sagens Omkostninger
bleve ophævede. - Dom: Den af Madsine
Møller, Indstævntes umyndige Datter, hos
Citanten indtil den 19. Januar 1895 fortjente
Løn bør være forbrudt. Derhos bør Indstævnte
til Citanten betale 20 Kr. og til Jurisdiktionens
Politikasse bøde 4 Kr. Sagens Omkostninger
for begge Retter ophæves, hvorhos der tillægges
Indstævntes beskikkede Sagfører for Over-
retten i Salær 30 Kr. der udredes af det
Offenlige (nu almindeligvis stavet: det Offentlige, egentlig det Aabenlige).
 
Frederik Møller
17 May 2022 - 18:00:58
Svar: Hjælp til tydning
Mange tak. Nogen der kan gennemskue hvilken kriminalitet hun havde begået?