Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1582/churchlisting135531/opslag14687687
 
Glenn Quinlan
15 May 2022 - 14:09
Headline

Hej Tydere

kan jeg få hjælp med tydning af posten ang forældrene til Hans Christian Hansen, sidst på siden.

pft

Glenn

 
Lone Riis
15 May 2022 - 15:55:05
Svar: https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1582/churchlisting135531/opslag14687687

Hej. Jeg kunne ikke tyde det hele, men her kommer det, jeg kunne se:

Tjenestepige Martha Christine Christensen opholder sig hos sin fader xx Christen Madsen f.i.B. (født i byen). Henlagt til barnefader tjenestekarl Bxx Hansen for xx f. i. B.

 
Claus Reinholdt
16 May 2022 - 09:17:05
Svar: https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1582/churchlisting135531/opslag14687687
Hilsen/ saadan som den bør dig.

No. 3. Født d. 12 Jan. 1843. Hans Christian Hansen. Døbt i Kirken d. 19 Feb. 1843. Tjenestepige: Martha Christine Christensen opholdende sig hos sin Fader: Muurmester Christen Madsen h(er) i B(yen). Udlagt til Barnefader Tjenestekarl Rasmus Hansen hos (Marcus Holst) v(on) Schmidten h(er) i B(yen). Fadderne: Tjenestepigerne: Marie Christensen tj(enende) M(a)d(am) Bagge og Sørine Frederichsen tj(enende) K(jøb)m(an)d H. H. Hansen, Tjenestekarlene: Frederich Sørensen og Christen Rasmussen tj(enende) (Kjøbmand og Avlsbruger) C(arl) Bay, og Dagl(ejer) Christen Christensen h(er) a(f) B(yen). Anmærkninger: Uægte.
 
Glenn Quinlan
16 May 2022 - 10:53:38
Svar: https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1582/churchlisting135531/opslag14687687
Imponerende, Tak