Not logged in
Overview / Hjørring / Horns / Skagen Landparish / Census / 1840
 Record No.Fam No.Plot No.NameSexAgeBorn YearBorn PlaceMarital StatusPlace Namehousehold PositionProfession
Page size:
 63 items in 4 pages
11et Huus Christen Jeppesen M271813 GiftTranstedHusmand, lever af sin Jordlod og Fiskerie
21et Huus Maren Pedersdatter K261814 GiftTranstedHans kone 
31et Huus Jeppe Christensen M41836 UgiftTransted  
41et Huus Kristine Marie Christensen K11839 UgiftTransted  
51et Huus Peder Sørensen M741766 GiftTranstedHuusmoders Fader, Aftægtsmand, StrandfogedHuusmoders Fader, Aftægtsmand, Strandfoged
61et Huus Kirsten Larsdatter K611779 GiftTranstedHans Kone, Huusmoders Moder, AftægtskoneHans Kone, Huusmoders Moder, Aftægtskone
71et Huus Jens Christian Larsen M201820 UgiftTransted Tjenestekarl
82et Huus Thomas Christian Christensen M291811 GiftTranstedHusmand, lever af sin Jordlod og Fiskerie
92et Huus Grethe Marie Christensdatter K241816 GiftTranstedHans kone 
103et Huus Peder Jensen M501790 GiftKarredHusmand, lever af sin Jordlod og Fiskerie
113et Huus Margrethe Pedersdatter K431797 GiftKarredHans kone 
123et Huus Peder Christian Pedersen M221818 UgiftKarred  
133et Huus Marie Pedersdatter K201820 UgiftKarred  
143et Huus Jens Houkjær Pedersen M181822 UgiftKarred  
153et Huus Christen Pedersen M141826 UgiftKarred  
163et Huus Christian Pedersen M81832 UgiftKarred  
173et Huus Hanna Pedersdatter K41836 UgiftKarred  
183et Huus Anne Marie Nielsdatter K691771 Enke(mand)Karred Aftægtskone, fører egen Huusholdning
194et Huus Christen Christensen Hjorth M381802 GiftKarredHusmand, Smed, lever tillige af sin Jordlod og Fiskerie
204et Huus Mariane Sørensdatter K361804 GiftKarredHans Kone, væver af og til for FolkHans Kone, væver af og til for Folk
Hvem boede i Skagen Landparish i 1840: Christen Jeppesen, Maren Pedersdatter, Jeppe Christensen, Kristine Marie Christensen, Peder Sørensen, Kirsten Larsdatter, Jens Christian Larsen, Thomas Christian Christensen, Grethe Marie Christensdatter, Peder Jensen, Margrethe Pedersdatter, Peder Christian Pedersen, Marie Pedersdatter, Jens Houkjær Pedersen, Christen Pedersen, Christian Pedersen, Hanna Pedersdatter, Anne Marie Nielsdatter, Christen Christensen Hjorth, Mariane Sørensdatter og mange andre personer