Not logged in
Overview / København / Etaten / Hofetaten / Census / 1834
 Record No.Fam No.Plot No.NameSexAgeBorn YearBorn PlaceMarital StatusPlace Namehousehold PositionProfession
Page size:
 164 items in 9 pages
11Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Wilhelm von Friess M741760 Enke(mand)Rosenborg Slot Commandantboligen Oberst og Commandant paa Rosenborg
21Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Nielsine Thortsen K331801 Enke(mand)Rosenborg Slot CommandantboligenHans datter 
31Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Mathilde Thortsen K21832 UgiftRosenborg Slot CommandantboligenHusfader 
41Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Marie Larsen K501784 Enke(mand)Rosenborg Slot Commandantboligenhans Huusbestyrerindehans Huusbestyrerinde
51Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Emilie Larsen K221812 UgiftRosenborg Slot CommandantboligenHendes barn 
61Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Anine Larsen K151819 UgiftRosenborg Slot CommandantboligenHendes barn 
71Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Pouline Larsen K111823 UgiftRosenborg Slot CommandantboligenHendes barn 
81Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Christiane Hein K821752 Enke(mand)Rosenborg Slot Commandantboligenhendes Moder 
91Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Johannes Pedersen M321802 UgiftRosenborg Slot Commandantboligen ved 1.Liv Regt.3.Battaillon,Tienestefolk
101Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Søren Pedersen M281806 UgiftRosenborg Slot Commandantboligen ved 2.Jydsk Inf.Reg.Tienestefolk
111Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Marie Christians Datter K261808 UgiftRosenborg Slot Commandantboligen Tienestefolk
121Østervold 488-89-90 og 491,1.Sal Marie Knepell K221812 UgiftRosenborg Slot Commandantboligen Tienestefolk
132Østervold 488-89-90 og 491,Stueetagen Henrich Sommer M521782 Enke(mand)Rosenborg Slot Commandantboligen Oberstlieutenant const.Commandant
142Østervold 488-89-90 og 491,Stueetagen Henriette Sommer K191815 UgiftRosenborg Slot CommandantboligenHans barn 
152Østervold 488-89-90 og 491,Stueetagen Kristian Sommer M181816 UgiftRosenborg Slot Commandantboligenhans Barn,studererhans Barn,studerer
162Østervold 488-89-90 og 491,Stueetagen Sophie Sommer K161818 UgiftRosenborg Slot CommandantboligenHans barn 
172Østervold 488-89-90 og 491,Stueetagen Edle Skovgaard K261808 UgiftRosenborg Slot Commandantboligen Tienestepige
182Østervold 488-89-90 og 491,Stueetagen Niels Casteløv M271807 UgiftRosenborg Slot Commandantboligen permit.Soldat af Pr.Christ.Fredr.Regiment,Tjener
193Østervold 488-89-90 og 491,Mellembygningen Iver Stouenberg M751759 Enke(mand)Rosenborg Slot Commandantboligen Pensionist
203Østervold 488-89-90 og 491,Mellembygningen Marie Stouenberg K421792 UgiftRosenborg Slot CommandantboligenHans datter 
Hvem boede i Hofetaten i 1834: Wilhelm von Friess, Nielsine Thortsen, Mathilde Thortsen, Marie Larsen, Emilie Larsen, Anine Larsen, Pouline Larsen, Christiane Hein, Johannes Pedersen, Søren Pedersen, Marie Christians Datter, Marie Knepell, Henrich Sommer, Henriette Sommer, Kristian Sommer, Sophie Sommer, Edle Skovgaard, Niels Casteløv, Iver Stouenberg, Marie Stouenberg og mange andre personer