Not logged in
Select County / Hjørring / Horns / Frederikshavn parish
Select Source for Frederikshavn parish
CHURCH RECORDS CENSUS RECORDS OTHER RECORDS
1791-1891 V D
1812-1838 Ny udgave F K V D J T A
1812-1850 F K V D J
1835-1850 F K V D J
1835-1850 Ny udgave F K V D J T A
1850-1859 F K V D J
1850-1859 Ny udgave F K V D J T A
1859-1870 Ny udgave J
1860-1870 Ny udgave F K V D T A
1860-1870 F K V D
1871-1880 F K V D
1871-1880 Ny udgave F K V D
1880-1888 Ny udgave F K V D J T A
1880-1888 F K V D
1888-1891 F K V D
1888-1891 Ny udgave F K V D
1892-1896 F
1892-1896 K V D
1897-1902 F
1897-1902 K V D
1903-1908 F
1903-1908 K V D
1909-1913 K V D
1909-1916 F
1914-1917 K V D
1916-1922 F
1918-1921 K V D
1921-1923 K V D
1922-1928 F
1923-1927 K V D
1923-1928 Duplikat af ægteskabsbog V
1923-1930 Journal over udstedte attester V
1927-1930 K V D
1929-1933 Duplikat af ægteskabsbog V
1929-1934 F
1930-1932 K V D
1930-1937 Journal over udstedte attester V
1933-1936 Duplikat af ægteskabsbog V
1933-1939 K
1933-1939 Døde tyske flygtningebørn 1945 fol. 221 D
1933-1943 V
1935-1940 F
1937-1939 Duplikat af ægteskabsbog V
1937-1941 Journal over udstedte attester V
1939-1941 Duplikat af ægteskabsbog V
1939-1944 D
1939-1948 K
1941-1943 Duplikat af ægteskabsbog V
1941-1945 Journal over udstedte attester V
1941-1945 F
1943-1945 Duplikat af ægteskabsbog V
1944-1952 V
1945-1947 Duplikat af ægteskabsbog V
1945-1949 F
1945-1949 Journal over udstedte attester V
1945-1950 D
1947-1949 Duplikat af ægteskabsbog V
1949-1951 Duplikat af ægteskabsbog V
1949-1953 F
1949-1953 Journal over udstedte attester V
1949-1957 K
1951-1953 Duplikat af ægteskabsbog V
1951-1958 D
1953-1954 Duplikat af ægteskabsbog V
1953-1956 Journal over udstedte attester V
1953-1956 Register til ægteskabsjournal V
1953-1956 Ægteskabsjournal V
1953-1957 F
1953-1961 V
1955-1956 Duplikat af ægteskabsbog V
1956-1958 Duplikat af ægteskabsbog V
1956-1960 Ægteskabsjournal V
1956-1960 Register til ægteskabsjournal V
1956-1960 Journal over udstedte attester V
1957-1961 F
1957-1964 K
1958-1960 Duplikat af ægteskabsbog V
1959-1966 D
1960-1962 Duplikat af ægteskabsbog V
1960-1962 Register til ægteskabsjournal V
1960-1962 Journal over udstedte attester V
1960-1962 Ægteskabsjournal V
1834
1834 Bomgade
1834 Boven
1834 Fiskergyde
1834 Fiskerklyngen
1834 Fladstrands Fæstning
1834 Frydenstrand
1834 Havnevej
1834 Nørregade
1834 Skippergade
1834 Storegade
1834 Stranden
1834 Strandgyde
1834 Teglværket
1834 Toftgyde
1834 Torvet
1834 Uden For Byen
1834 Ved Kirken
1840
1845
1850
1855
1860
1870 Frederikshavn, lagt i orden efter matr.nr.
1870 Diverse
1880
1880 Boven
1880 Fiskergade
1880 Fladstrand Fæstning
1880 Gammeltorv
1880 Havnepladsen
1880 Havnevejen
1880 Jernbanestationen
1880 Markjorde
1880 Møllevejen
1880 Nordre Fiskerklynge
1880 Nordre Havnegade
1880 Nytorv
1880 Nørregade
1880 Rimmensvejen
1880 Skibe i havnen
1880 Skippergade
1880 Stationsvejen
1880 Storegade
1880 Søndergade
1880 Søndre Fiskerklynge
1880 Søndre Havnegade
1880 Toftgyden
1880 Vestergade
1880 Voldgaden
1890
1890 Asylvej
1890 Bergs Teglværk
1890 Boensvej
1890 Boenhuset
1890 Bryggerivej
1890 Fiskergyde
1890 Fladstrand Fæstning
1890 Frydenstrand
1890 Frydenstrandvej
1890 Gammel Havnegade
1890 Gammeltorv
1890 Havnevejen
1890 Hjørring Landevej
1890 Jernbanens Maskinmesterbolig, Stationen, Vogterhus og Pakhus
1890 Lille Frydenstrand
1890 Lodsvejen
1890 Møllevej
1890 Nordreklynge
1890 Ny Havnegade
1890 Nytorv
1890 Nørregade
1890 Post og Telegrafbygningen
1890 Rimmen
1890 Rimmensvej
1890 Sandvejen
1890 Skagensvej
1890 Skippergade
1890 Stationsvej
1890 Stendet
1890 Stendets Mark
1890 Storegade
1890 Sæbyvej
1890 Søndergade
1890 Søndre Klynge
1890 Toftegyde
1890 Ved Bergs Teglværk
1890 Ved Baaderbæk
1890 Ved Havnen
1890 Ved Plantagen
1890 Ved Stendet
1890 Vejen ad Stendet
1890 Vestergade
1890 Voldgade
1890 Diverse Apholmen
1890 Diverse Bergs Mark
1890 Diverse Koldenaa
1890 Diverse Kloos Mark
1890 Diverse Lassens Mark
1890 Diverse Møllers Mark
1890 Diverse Skibe i Havnen
1901
1901 Ahrenfeldtsgade
1901 Asylgade
1901 Barfredsvej
1901 Boensgade
1901 Danmarksgade
1901 Fælledvej
1901 Fiskergade
1901 Fladstrandsgade
1901 Frederikshavn landsorgn
1901 Gl. Torv
1901 Glerupsvej
1901 Havnegade
1901 Havnen (Skibe i havnen, Frederikshavn)
1901 Havneplads
1901 Hedemarksgade
1901 Helenegade
1901 Hjørringvej
1901 Højersgade
1901 Jernbanegade
1901 Kalkværksvej
1901 Kallsvej
1901 Kirkegade
1901 Kirkepladsen
1901 Klitgårdsvej
1901 Klitgade
1901 Kontrollister for Tællere
1901 L. Stendet
1901 Læsøgade
1901 Lodsgade
1901 Munkegade
1901 Nielsminde
1901 Nordre Klynge
1901 Nørregade
1901 Ny Torv
1901 P. Møllersgade
1901 Rimmensgade
1901 Sæbyvej
1901 Sandgade
1901 Skagensvej
1901 Skansegade
1901 Skippergade
1901 Skolegade
1901 Søgade
1901 Søndergade
1901 Sorgenfri
1901 St. Frydenstrand
1901 Stenbakken
1901 Stendet
1901 Storegade
1901 Strandgade
1901 Teglgården
1901 Toftegyde
1901 Tordenskjoldsgade
1901 Tuxensgade
1901 Vandkuranstalten
1901 Ved Banen
1901 Ved Havnen
1901 Ved Mosen
1901 Vestergade
1901 Visbergsgade
1906 Klitgade
1906 Ahrenfeldtsgade
1906 Amaliegade
1906 Apholmen
1906 Asylgade
1906 Bækhuset
1906 Bag ved Søndergade
1906 Barfredsvej
1906 Boensgade
1906 Caspersgade
1906 Constania
1906 Danmarksgade, lige nr. 2 - 84
1906 Danmarksgade, ulige nr. 3 - 83
1906 Emilievej
1906 Fælleden
1906 Fiskergade
1906 Fladstrandsgade
1906 Frydenstrand
1906 Frydenstrandsvej
1906 Gammeltorv
1906 Glerupsvej
1906 Grønnegade
1906 Haabetsallé
1906 Havnegade
1906 Havnen
1906 Havneplads
1906 Hedemarksgade
1906 Helenegade
1906 Hjørringvej
1906 Højersgade
1906 Jernbanegade
1906 Kalkværksvej
1906 Kallsvej
1906 Kanonbåden Grønsund
1906 Kirkegade
1906 Kjæret
1906 Klitgårdsvej
1906 Købstadliste
1906 Koldnaa
1906 Kuranstalten
1906 Læsøgade
1906 Lille Frydenstrand
1906 Lille Stendet
1906 Lodsgade
1906 Munkegade
1906 N.Klynge
1906 Nørregade
1906 Nytorv
1906 Parallelvej
1906 Peder Møllersgade
1906 Post og Telegrafvæsenet
1906 Rimmensgade
1906 Sæbybanen
1906 Sæbyvej
1906 Sandgade
1906 Sandvej
1906 Schmidtsvej
1906 Sidevej til Klitgade
1906 Skagensvej
1906 Skansegade
1906 Skippergade
1906 Skolegade
1906 Søgade
1906 Søndergade
1906 Sorgenfri
1906 Stationsbygningen
1906 Stendet
1906 Storegade
1906 Strandgade
1906 Teglgårdsvej
1906 Toftegyde
1906 Tordenskjoldsgade
1906 Tuxensgade
1906 Vagerinspektionsskib
1906 Vestergade
1906 Visbergsgade
1906 Voldgade
1911 Constantiagade
1911 Gasværksvej
1911 Lille Frydenstrand
1911 Schous Plantage
1911 Søndergade, lige nr.
1911 Vestergade
1911 Apholmen
1911 Ahrentfeldtsgade
1911 Amaliegade
1911 Asylgade
1911 Barfredsvej
1911 Boensgade
1911 Caspersgade
1911 Danmarksgade, ulige nr.
1911 Danmarksgade, lige nr.
1911 Elmevej
1911 Emilievej
1911 Fiskergade
1911 Fladstrandsgade
1911 Fredensgade
1911 Frydenstrandsvej
1911 Gammeltorv
1911 Glerupsvej
1911 Grønnegade
1911 Haabetsallé
1911 Havnegade
1911 Havneplads
1911 Hedemarksgade
1911 Helenegade
1911 Hjørringvej
1911 Højersgade
1911 Jernbanegade
1911 Kallsvej
1911 Kildevej
1911 Kirkegade
1911 Klitgårdsvej
1911 Klitgade
1911 Koktvedvejen
1911 Koldnaa
1911 Lodsgade
1911 Læsøgade
1911 Munkegade
1911 Peder Møllersgade
1911 Nytorv
1911 Nørregade
1911 Parallelvej
1911 Rimmensgade
1911 Sandgade
1911 Smiths Vej
1911 Skibe i havnen (diverse)
1911 Skagensvej
1911 Skansegade
1911 Skolegade
1911 Skippergade
1911 Solbakken
1911 Stenstrupsgade
1911 Storegade
1911 Strandgade
1911 Svendegade
1911 Søgade
1911 Søndergade, ulige nr.
1911 Teglgårdsvej
1911 Toftegyde
1911 Tordenskjoldsgade
1911 Tuxensgade
1911 Visbergsgade
1911 Voldgade
1911 Fælleden
1911 Banebakken
1911 Kalkværksvej
1911 Lille Stendet
1911 Nordreklynge
1911 Købstadslister
1916 Ahrenfeldtsgade
1916 Amaliegade
1916 Apholmen
1916 Asylgade
1916 Barfredsvej
1916 Boensgade
1916 Caspersgade
1916 Danmarksgade, lige nr. 2 – 84
1916 Danmarksgade, ulige nr. 3 – 83
1916 Elmevej
1916 Emilievej
1916 Falkevej
1916 Fiskergade
1916 Fladstrandsgade
1916 Fredensgade
1916 Frydenstrandsvej
1916 Fælleden
1916 Gammeltorv
1916 Glerupsvej
1916 Grønnegade
1916 Haabetsallé
1916 Havnegade
1916 Havnen
1916 Havneplads
1916 Hedemarksgade
1916 Helenegade
1916 Hjørringvej
1916 Højersgade
1916 Jernbanegade
1916 Jernbanepladsen
1916 Kalkværksvej
1916 Kalls Plantage, ved Banebakken
1916 Kalls Plantage, ved Bækhuset
1916 Kallsvej
1916 Kildevej
1916 Kirkegade
1916 Kirkepladsen
1916 Kjæret
1916 Klitgårdsvej
1916 Klitgade
1916 Koktvedvej
1916 Koldnaa
1916 Kuranstalten
1916 Købstadliste (Ferderikshavn købstad)
1916 Lille Frydenstrand
1916 Lille Stendet
1916 Lodsgade
1916 Læsøgade
1916 Munkegade
1916 Niels Mørksgade
1916 Nytorv
1916 Nørregade
1916 Parallelvej
1916 Peder Møllersgade
1916 Rimmensgade
1916 Sandgade
1916 Sandgadens Forlængelse
1916 Schmidtsvej
1916 Skagensvej
1916 Skansegade
1916 Skibe i Frederikshavns havn
1916 Skippergade
1916 Skolegade
1916 Solbakken
1916 Stendet
1916 Stenstrupsgade
1916 Stenstrupsgades sidegade
1916 Store Frydenstrand
1916 Storegade
1916 Strandgade
1916 Sæbybanens godsstation
1916 Søgade
1916 Søndergade, lige nr. 2 – 128
1916 Søndergade, ulige nr. 7 – 125
1916 Teglgården
1916 Teglgårdsvej
1916 Tillægsskemaer
1916 Toftegyde
1916 Tordenskjoldsgade
1916 Tuxensgade
1916 Vestergade (Konstantia)
1916 Vestergade (Sygehuset)
1916 Vestergade, lige nr. 4 – 42
1916 Vestergade, ulige nr. 1 – 47
1916 Visbergsgade
1916 Voldgade
1916 Ørnevej
1921
1921 Kalkværksvej
1921 Glentevej
1921 Søndergade lige nr.
1921 Vestergade
1921 Købstadslister
1921 Arentfeldtsgade
1921 Amaliegade
1921 Asylgade
1921 Barfredsvej
1921 Bergs Allé
1921 Boensgade
1921 Caspersvej
1921 Danmarksgade, ulige nr.
1921 Danmarksgade, lige nr.
1921 Elmevej
1921 Emilievej
1921 Falkevej
1921 Fiskergade
1921 Fladstrandgade
1921 Fredensgade
1921 Frydenstrandsvej
1921 Fælledvej
1921 Gammeltorv
1921 Glerupsvej
1921 Grønnegade
1921 Haabets Allé
1921 Havnegade
1921 Havneplads
1921 Hedemarksvej
1921 Helenegade
1921 Hjørringvej
1921 Højersgade
1921 Jernbanegade
1921 Kallsvej
1921 Kildevej
1921 Kirkegade
1921 Klitgaardsvej
1921 Klitgade
1921 Koktvedvejen
1921 Kuranstalten
1921 Lodsgade
1921 Læsøgade
1921 Munkegade
1921 Peder Møllersvej
1921 Niels Mørksgade
1921 Nytorv
1921 Nørregade
1921 Parallevej
1921 Plantagevej
1921 Rimmensgade
1921 Sandgade
1921 Sandgades Forlængelse
1921 Smitsvej
1921 Skagensvej
1921 Skansegade
1921 Skolegade
1921 Skippergade
1921 Solbakken
1921 Stenstrupgade
1921 Storegade
1921 Strandgade
1921 Svendegade
1921 Søgade
1921 Søndergade, ulige nr.
1921 Teglgårdsvej
1921 Toftegyde
1921 Tordenskjoldsgade
1921 Tuxensgade
1921 Visbjerggade
1921 Voldgade
1921 Ørnevej
1921 Diverse tællelister
1921 Diverse tillægslister
1925 Amaliegade
1925 Apholmen
1925 Arenfeldtsgade
1925 Asylgade
1925 Barfredsvej
1925 Boensgade
1925 Buen
1925 Caspersvej
1925 Constantiavej
1925 Danmarksgade, ulige nr.
1925 Elmevej
1925 Emilievej
1925 Fælledvejen
1925 Falkevej
1925 Finnsvej
1925 Fiskergade
1925 Fladstrandsgade
1925 Fredensgade
1925 Frederikshavns sygehus
1925 Frihedsvej
1925 Frydenstrandsvej
1925 Gl.Torv
1925 Glentevej
1925 Glerupsvej
1925 Godthåbsvej
1925 Grønnegade
1925 Haabets Allé
1925 Havnegade
1925 Havnen
1925 Havnepladsen
1925 Hedemarksgade
1925 Helenegade
1925 Hjørringvej
1925 Høyersgade
1925 Ingeborgvej
1925 Jernbanegade
1925 Kæret
1925 Kalkværksvej
1925 Kallsvej
1925 Kattegatsvej
1925 Kildevej
1925 Kirkegade
1925 Kirkepladsen
1925 Klitgårdsvej
1925 Klitgade
1925 Kløvervej
1925 Købstadliste
1925 Koktvedvej
1925 Koldnaavej
1925 Kragholmsgade
1925 Kystvej
1925 Lærkevej
1925 Læsøgade
1925 Lille Stendet
1925 Lodsgade
1925 Lundevej
1925 Mosevej
1925 Munkegade
1925 Niels Mørksgade
1925 Nytorv
1925 Ørnevej
1925 Parallelvej
1925 Peder Møllersgade
1925 Plantagevej
1925 Rimmensgade
1925 Rosevej
1925 Sandvej
1925 Schmidtsvej
1925 Schousvej
1925 Skagensvej
1925 Skansegade
1925 Skippergade
1925 Sneppevej
1925 Søgade
1925 Solbakkevej
1925 Søndergade lige nr.
1925 Søndergade ulige nr.
1925 Spurvevej
1925 Stationsbygningen, diverse
1925 Stenstrupsgade
1925 Stjernen
1925 Store Stendet
1925 Storegade
1925 Strandgade
1925 Svalevej
1925 Syrenvej
1925 Teglgårdsvej
1925 Ternevej
1925 Toftegyde
1925 Tordenskjoldsgade
1925 Tuxensgade
1925 Vejen til lunden (Barfredsvej)
1925 Vestergade lige nr.
1925 Vestergade ulige nr.
1925 Vibevej
1925 Violvej
1925 Visbergsgade
1925 Voldgade
1925 Danmarksgade, lige nr.
1930 Hjørring; Frederikshavn; Sneppevej
1930 Buen
1930 Finnsvej
1930 Frihedsvej
1930 Glentevej
1930 Godthåbsvej
1930 Kattegatsvej
1930 Kløvervej
1930 Kragholmsgade
1930 Kystvejen
1930 Lundevej
1930 Lærkevej
1930 Mosevej
1930 Violvej
1930 Ròsevej
1930 Schousvej
1930 Sneppevej
1930 Spurvevej
1930 Stjernen
1930 Svalevej
1930 Syrenvej
1930 Søndergade lige nr.
1930 Ternevej
1930 Vestergade, ulige nr.
1930 Vibevej
1930 Købstadslister
1930 Ahrentfeldtsgade
1930 Amaliegade
1930 Asylgade
1930 Barfredsvej
1930 Bergs Allé
1930 Boensgade
1930 Caspersvej
1930 Danmarksgade, ulige nr.
1930 Danmarksgade, lige nr.
1930 Elmevej
1930 Emilievej
1930 Falkevej
1930 Fiskergade
1930 Fladstrandsgade
1930 Fredensgade
1930 Frydenstrandsvej
1930 Fælledvej
1930 Gammeltorv
1930 Glerupsvej
1930 Grønnegade
1930 Haabets Allé
1930 Havnegade
1930 Havnepladsen
1930 Hedemarksgade
1930 Helenegade
1930 Hjørringvej
1930 Højersgade
1930 Jernbanegade
1930 Kallsvej
1930 Kildevej
1930 Kirkegade
1930 Klitgårdsvej
1930 Klitgade
1930 Koktvedvej
1930 Kuranstalten
1930 Lodsgade
1930 Læsøgade
1930 Munkegade
1930 Peter Møllers Gade
1930 Mørchs Gade, Niels
1930 Nytorv
1930 Nørregade
1930 Parallelvej
1930 Plantagevej
1930 Rimmensgade
1930 Sandvejen
1930 Sandgades Forlængelse
1930 Schmidtsvej
1930 Skagensvej
1930 Skansegade
1930 Skolegade
1930 Skippergade
1930 Solbakkevej
1930 Stenstrupsgade
1930 Storegade
1930 Strandgade
1930 Svendegade
1930 Søgade
1930 Søndergade, ulige nr.
1930 Teglgårdsvej
1930 Toftegyde
1930 Tordenskjoldsgade
1930 Tuxensgade
1930 Visbergsgade
1930 Voldgade
1930 Ørnevej
1930 Diverse tællelister
1930 Diverse tillægslister
1930 Apholmen
1930 Ingeborgvej
1930 Kalkværksvej
1930 Kirkepladsen
1930 Koldnaa
1930 Markedsvej
1930 Skibe i havnen
1930 Stationspladsen
1930 Store Stændet
1930 Vestergade, lige nr.
1930 Vestergade, Sygehuset
1940 Abildgårdsvej
1940 Agnetevej
1940 Ahrenfeldtsgade
1940 Amaliegade
1940 Apholmen
1940 Asylgade
1940 Bangsbo
1940 Barfredsvej
1940 Bergsgade
1940 Berthelsvej
1940 Boensgade
1940 Buen
1940 Buhlsvej
1940 Både i havnen
1940 Bådervej
1940 Caspersvej
1940 Damvejen
1940 Danmarksgade
1940 Digetsvej
1940 Diverse
1940 Drangbakvej
1940 Elmevej
1940 Emilievej
1940 Enghavevej
1940 Engvej
1940 Enighedsvej
1940 Falkevej
1940 Finnsvej
1940 Fiskergade
1940 Fiskerstien
1940 Flade
1940 Fladstrandsgade
1940 Florvej
1940 Fredensgade
1940 Frihedsvej
1940 Frydenstrandsvej
1940 Fælledvej
1940 Gammel Kongevej
1940 Gammel Skolevej
1940 Gammeltorv
1940 Gartnerivej
1940 Glentevej
1940 Glerupsvej
1940 Godthåbsvej
1940 Grønholt
1940 Grønnegade
1940 Gærumvej
1940 Havevej
1940 Havnegade
1940 Havnepladsen
1940 Hedemarksgade
1940 Hedevej
1940 Heidemanns Plads
1940 Helenegade
1940 Hjørringvej
1940 Højersgade
1940 Højrupsvej
1940 Håbets Alle
1940 Ingeborgvej
1940 Jernbanegade
1940 Kalkvæksvej
1940 Kallsvej
1940 Kastanie Alle
1940 Kattegatsvej
1940 Kildevej
1940 Kirkegade
1940 Kirkepladsen
1940 Klitgade
1940 Klitgårdsvej
1940 Kløvervej
1940 Knudensvej
1940 Koktvedvej
1940 Konstantiavej
1940 Korsvej
1940 Kragsholmsgade
1940 Kystvejen
1940 Kærvej
1940 Liseborgvej
1940 Lodsgade
1940 Lundevej
1940 Lærkevej
1940 Læsøgade
1940 Margrethevej
1940 Mosevej
1940 Munkegade
1940 Møllehus Alle
1940 Møllevej
1940 Neppensvej
1940 Niels Mørchsgade
1940 Nordre Stenbakken
1940 Ny Elmevej
1940 Ny Torv
1940 Nyborgvej
1940 Nyholmsvej
1940 Nylandsvej
1940 Nørregade
1940 Pallesvej
1940 Parallelvej
1940 Peter Møllersgade
1940 Plantagevej
1940 Poppelvej
1940 Rimmens Alle
1940 Rimmensgade
1940 Rosevej
1940 Rørbyvej
1940 Sandvejen
1940 Schmidtsvej
1940 Schousvej
1940 Skagensvej
1940 Skansegade
1940 Skelvej
1940 Skippergade
1940 Skolegade
1940 Smedevej
1940 Sneppevej
1940 Sofievej
1940 Solbakkevej
1940 Solvænget
1940 Spurvevej
1940 Standgade
1940 Stationsvej
1940 Stenstrupsgade
1940 Stjernen
1940 Storegade
1940 Strandvej
1940 Svalevej
1940 Svanholmsvej
1940 Syrenvej
1940 Sæbyvej
1940 Søgade
1940 Søndergade
1940 Teglgårdsvej
1940 Ternevej
1940 Thodesvej
1940 Toftegyde
1940 Toftevej
1940 Tordenskjoldsgade
1940 Tuxensgade
1940 Tværvej
1940 uden fast bopæl
1940 Vester Båder
1940 Vestergade
1940 Vibevej
1940 Vinthersvej
1940 Violvej
1940 Visbergsgade
1940 Voldgade
1940 Vormstrupvej
1940 Vrangbækvej
1940 Ørnevej
1940 Åvej
Domstole
Lokal administration
Millitær